ELTIM audio BV

IT KPQS/100/250, Audyn MKP cap, 100uF, 250V, 5%

IT KPQS/100/250, Audyn MKP cap, 100uF, 250V, 5%
€ 43.90 34.95 *Prices include VAT
Article codeKPQS-100/250
Shipping < 5 days