ELTIM audio BV

VH-AUDIO TFTF, capacitor, 0,33uF, 5%, 600V

Ø32 X 51mm

VH-AUDIO TFTF, capacitor, 0,33uF, 5%, 600V
180.85 *Prices include VAT
Article codeTFTF600-0,33
Shipping < 10 days
Discount scheme
  • 1 = 0 %
  • 3 = 10 %
  • 6 = 15 %
  • 24+ = 20 %