ELTIM audio BV

ELTIM PS705-12S, Symmetrical Power supply kit, ±12V, 5VA

± 11,2-15,4V, 2x275mA, 75x120x23mm

ELTIM PS705-12S, Symmetrical Power supply kit, ±12V, 5VA
59.95 *Prices include VAT
Article codePS705-12Skit
Production on demand