ELTIM audio BV

ELTIM PS705-20 Single Power supply kit, 20V, 5VA

Price per piece 18,6-26,4V, 320mA, 75x120x23mm

ELTIM PS705-20 Single Power supply kit, 20V, 5VA
58.25 *Prices include VAT
Article codePS705-20kit
Production on demand