ELTIM audio BV

ELTIM PS705-30S, Symmetrical Power supply kit, ±30V, 5VA

± 27,3-37,8V, 2x110mA, 75x120x28mm

ELTIM PS705-30S, Symmetrical Power supply kit, ±30V, 5VA
59.95 *Prices include VAT
Article codePS705-30Skit
Production on demand