ELTIM audio BV

ELTIM PS707-10S, Symmetrical Power supply kit, ±10V, 7VA

± 8,7-11,8V, 2x500mA, 75x120x27mm

ELTIM PS707-10S, Symmetrical Power supply kit, ±10V, 7VA
63.75 *Prices include VAT
Article codePS707-10Skit
Production on demand