ELTIM audio BV

ELTIM PS707-12S, Symmetrical Power supply kit, ±12V, 7VA

± 11,2-15,1V, 2x385mA, 75x120x27mm

ELTIM PS707-12S, Symmetrical Power supply kit, ±12V, 7VA
63.75 *Prices include VAT
Article codePS707-12Skit
Production on demand