ELTIM audio BV

ELTIM PS707-25, Single Power supply kit, 25V, 7VA

Price per piece 22,3-30,1V, 380mA, 75x120x28mm

ELTIM PS707-25, Single Power supply kit, 25V, 7VA
61.95 *Prices include VAT
Article codePS707-25kit
Production on demand