ELTIM audio BV

ELTIM PS710-15S, Symmetrical Power supply kit, ±15V,10VA

± 14,9-17,9V, 2x415mA, 77x125x30mm

ELTIM PS710-15S, Symmetrical Power supply kit, ±15V,10VA
68.75 *Prices include VAT
Article codePS710-15Skit
Production on demand