ELTIM audio BV

ELTIM PS710-20, Single Power supply kit, 20V, 10VA

Price per piece 18,6-22,3V, 660mA, 77x125x30mm

ELTIM PS710-20, Single Power supply kit, 20V, 10VA
66.95 *Prices include VAT
Article codePS710-20kit
Production on demand