ELTIM audio BV

ELTIM PS710-25, Single Power supply kit, 25V, 10VA

Price per piece 22,3-26,9V, 550mA, 77x125x30mm

ELTIM PS710-25, Single Power supply kit, 25V, 10VA
66.95 *Prices include VAT
Article codePS710-25kit
Production on demand