ELTIM audio BV

ELTIM PS710-30, Single Power supply kit, 30V, 10VA

Price per piece 27,3-32,6V, 510mA, 77x125x30mm

ELTIM PS710-30, Single Power supply kit, 30V, 10VA
66.95 *Prices include VAT
Article codePS710-30kit
Production on demand