ELTIM audio BV

ELTIM PS715-10S, Symmetrical Power supply kit, ±10V, 15VA

Price per piece ± 8,7-11,0V, 2x1070mA, 80x130x32mm

ELTIM PS715-10S, Symmetrical Power supply kit, ±10V, 15VA
86.95 *Prices include VAT
Article codePS715-10Skit
Shipping < 10 days