ELTIM audio BV

ELTIM PS715-12S, Symmetrical Power supply kit, ±12V, 15VA

Price per piece ± 11,2-13,8V, 2x830mA, 80x130x32mm

ELTIM PS715-12S, Symmetrical Power supply kit, ±12V, 15VA
86.95 *Prices include VAT
Article codePS715-12Skit
Shipping < 10 days