ELTIM audio BV

ELTIM PS715-20, Single Power supply kit, 20V, 15VA

Price per piece 18,6-22,9V, 1000mA, 80x130x32mm

ELTIM PS715-20, Single Power supply kit, 20V, 15VA
84.95 *Prices include VAT
Article codePS715-20kit
Production on demand