ELTIM audio BV

ELTIM PS715-20S, Symmetrical Power supply kit, ±20V, 15VA

Price per piece ± 18,6-22,9V, 2x500mA, 80x130x32mm

ELTIM PS715-20S, Symmetrical Power supply kit, ±20V, 15VA
86.95 *Prices include VAT
Article codePS715-20Skit
Shipping < 10 days