ELTIM audio BV

ELTIM PS715-25S, Symmetrical Power supply kit, ±25V, 15VA

± 22,3-27,5V, 2x415mA, 80x130x32mm

ELTIM PS715-25S, Symmetrical Power supply kit, ±25V, 15VA
86.95 *Prices include VAT
Article codePS715-25Skit
Shipping < 10 days