ELTIM audio BV

ELTIM PS715-30, Singlel Power supply kit, 30V, 15VA

Price per piece 27,3-33,7V, 680mA, 80x130x32mm

ELTIM PS715-30, Singlel Power supply kit, 30V, 15VA
84.95 *Prices include VAT
Article codePS715-30kit
Production on demand