ELTIM audio BV

ELTIM PS725-20, Single Power supply kit, 20V, 25VA

Price per piece 18,6-22,1V, 1660mA, 80x130x43mm

ELTIM PS725-20, Single Power supply kit, 20V, 25VA
92.95 *Prices include VAT
Article codePS725-20kit
Production on demand