ELTIM audio BV

ELTIM PS725-25, Single Power supply kit, 25V, 25VA

Price per piece 22,3-26,5V, 1380mA, 80x130x43mm

ELTIM PS725-25, Single Power supply kit, 25V, 25VA
92.95 *Prices include VAT
Article codePS725-25kit
Production on demand