ELTIM audio BV

ELTIM PS725-25S, Symmetrical Power supply kit, ±25V, 25VA

± 22,3-26,5V, 2x690mA, 80x130x43mm

ELTIM PS725-25S, Symmetrical Power supply kit, ±25V, 25VA
94.95 *Prices include VAT
Article codePS725-25Skit
Production on demand