ELTIM audio BV

ELTIM PSFL10-8S, Symmetrical Power supply kit, ±8V, 10VA

±7,4-9,8V, 2x 840mA, 80x130x28mm

ELTIM PSFL10-8S, Symmetrical Power supply kit, ±8V, 10VA
57.50 *Prices include VAT
Article codePSFL10-8Skit
Production on demand