ELTIM audio BV

ELTIM PSFL14-25, Single Power supply kit, 25V, 14VA

Price per piece 22,3-28,6V, 770mA, 80x130x30mm

ELTIM PSFL14-25, Single Power supply kit, 25V, 14VA
62.95 *Prices include VAT
Article codePSFL14-25kit
Production on demand