ELTIM audio BV

ELTIM PSFL18-25, Single Power supply kit, 25V, 18VA

Price per piece 22,3-27,2V, 1000mA, 80x130x33mm

ELTIM PSFL18-25, Single Power supply kit, 25V, 18VA
67.95 *Prices include VAT
Article codePSFL18-25kit
Production on demand