ELTIM audio BV

ELTIM PSFL18-25S, Symmetrical Power supply kit, ±25V, 18VA

±22,3-27,2V, 2x 500mA, 80x130x33mm

ELTIM PSFL18-25S, Symmetrical Power supply kit, ±25V, 18VA
69.95 *Prices include VAT
Article codePSFL18-25Skit
Production on demand