ELTIM audio BV

ELTIM PSFL18-8, Single Power supply kit, 8V, 8VA

Price per piece 7,4-9,1V, 3000mA, 80x130x33mm

ELTIM PSFL18-8, Single Power supply kit, 8V, 8VA
67.95 *Prices include VAT
Article codePSFL18-8kit
Production on demand