ELTIM audio BV

ELTIM PSFL24-20, Single Power supply kit, 20V, 24VA

Price per piece 18,6-22,3V, 1600mA, 80x130x37mm

ELTIM PSFL24-20, Single Power supply kit, 20V, 24VA
72.95 *Prices include VAT
Article codePSFL24-20kit
Production on demand