ELTIM audio BV

ELTIM PSFL24-8S, Symmetrical Power supply kit, ±8V, 24VA

±7,4-8,9V, 2x 2000mA, 80x130x37mm

ELTIM PSFL24-8S, Symmetrical Power supply kit, ±8V, 24VA
74.95 *Prices include VAT
Article codePSFL24-8Skit
Production on demand