ELTIM audio BV

ELTIM PSFL30-20, Single Power supply kit, 20V, 30VA

Price per piece 18,6-21,8V, 2000mA, 80x130x41mm

ELTIM PSFL30-20, Single Power supply kit, 20V, 30VA
77.95 *Prices include VAT
Article codePSFL30-20kit
Production on demand