ELTIM audio BV

ELTIM PSFL30-20S, Symmetrical Power supply kit, ±20V, 30VA

±18,6-21,8V, 2x 1000mA, 80x130x41mm

ELTIM PSFL30-20S, Symmetrical Power supply kit, ±20V, 30VA
79.95 *Prices include VAT
Article codePSFL30-20Skit
Production on demand