ELTIM audio BV

ELTIM PSFL30-25, Single Power supply kit, 25V, 30VA

Price per piece 22,3-26,1V, 1660mA, 80x130x41mm

ELTIM PSFL30-25, Single Power supply kit, 25V, 30VA
77.95 *Prices include VAT
Article codePSFL30-25kit
Production on demand