ELTIM audio BV

ELTIM PSFL30-8S, Symmetrical Power supply kit, ±8V, 30VA

±7,4-8,7V, 2x 2500mA, 80x130x41mm

ELTIM PSFL30-8S, Symmetrical Power supply kit, ±8V, 30VA
79.95 *Prices include VAT
Article codePSFL30-8Skit
Production on demand