ELTIM audio BV

ELTIM PSFL42-25, Single Power supply kit, 25V, 42VA

Price per piece 22,3-25,9V, 2330mA, 100x160x44mm

ELTIM PSFL42-25, Single Power supply kit, 25V, 42VA
109.95 *Prices include VAT
Article codePSFL42-25kit
Production on demand