ELTIM audio BV

ELTIM PSFL52-25, Single Power supply kit, 25V, 52VA

Price per piece 22,3-25,0V, 2880mA, 100x160x54mm

ELTIM PSFL52-25, Single Power supply kit, 25V, 52VA
129.95 *Prices include VAT
Article codePSFL52-25kit
Production on demand