ELTIM audio BV

ELTIM PSFL52-25S, Symmetrical Power supply kit, ±25V, 52VA

±22,3-25,0V, 2x 1440mA, 100x160x54mm

ELTIM PSFL52-25S, Symmetrical Power supply kit, ±25V, 52VA
132.95 *Prices include VAT
Article codePSFL52-25Skit
Production on demand