ELTIM audio BV

ELTIM PSFL6-8, Single Power supply KIT, 8V, 6VA

Price per piece 7,4-10,0V, 1000mA, 75x120x27mm

ELTIM PSFL6-8, Single Power supply KIT, 8V, 6VA
48.25 *Prices include VAT
Article codePSFL6-8kit
Production on demand