ELTIM audio BV

ELTIM PS715-10S, Symmetrical Power supply module, ±10V, 15VA

± 8,3-11,3V, ± 664mA, 80x130x32mm

ELTIM PS715-10S, Symmetrical Power supply module, ±10V, 15VA
122.95 *Prices include VAT
Article codePS715-10S
Shipping < 10 days