ELTIM audio BV

ELTIM PS715-15S, Symmetrical Power supply module, ±15V, 15VA

± 14,2-18,8V, ± 399mA, 80x130x32mm

ELTIM PS715-15S, Symmetrical Power supply module, ±15V, 15VA
122.95 *Prices include VAT
Article codePS715-15S
Shipping < 10 days