ELTIM audio BV

NICHICON LGU, 4700uF/50V, 4700uF/50V, Ø30mm

Ø30x30mm, also used on our PA-xxxx HQ models

NICHICON LGU, 4700uF/50V, 4700uF/50V, Ø30mm
7.95 *Prices include VAT
Article codeGU30-4700/50
In stock: 14