ELTIM audio BV

BLOCK FL transformer, PCB mount, 18VA, 2x115V > 2x6V

Flat type PCB safety transformer

BLOCK FL transformer, PCB mount, 18VA, 2x115V > 2x6V
18.25 *Prices include VAT
Article codeFL18-6
Shipping < 5 days