ELTIM audio BV

BLOCK FL transformer, PCB mount, 42VA, 2x115V > 2x9V

Flat type PCB safety transformer

BLOCK FL transformer, PCB mount, 42VA, 2x115V > 2x9V
43.50 *Prices include VAT
Article codeFL42-9
Shipping < 5 days