MOREL Coaxiaal

   

De Morel Coaxials zijn een "spin-off" van hun Car Audio Integra Serie.
Als "Morel Europe" (tot 2014) zijn we erin geslaagd ze aangepaste
versies voor home audio doeleinden te laten produceren.
Selecteer uw land om het juiste BTW% te berekenen: