CE certificering

De EU heeft een lijst opgesteld met certificeringsregels waaraan bedrijven die deze producten maken, moeten voldoen. Dan is het bijzonder dat veel van buiten de EU geïmporteerde producten deze regels niet volgen. U kent de spontaan brandende opladers voor mobiele telefoons, exploderende batterijen, enz. Misschien nog erger is dat veel van deze producten vervuilde, giftige en / of zware metalen zoals lood bevatten. In de EU is het verboden om dergelijke producten te verkopen. De Chinezen hebben het CE-logo gekopieerd en de C en de E dichter bij elkaar geplaatst en betekent "China Export". Moeilijk te identificeren en ongelooflijk. Geen voorschriften, geen veiligheid, vervuiling, enz. Maar de prijs is laag ..... Uw beslissing om te kopen of niet.
Wij bij Eltim audio zijn al meer dan 40 jaar elektronica technici, weten wat we doen en produceren en verkopen uiteraard alleen goedgekeurde CE-producten. Deze certificering hoeft niet meer van een gespecialiseerd bedrijf te komen. Zolang het producerende bedrijf, net als wij met onze eigen elektronica, weet wat hij doet en alle regels kent, mogen ze een officiële CE-markering op hun producten aanbrengen. Dan kunt u erop vertrouwen dat u een veilig en milieuvriendelijk product heeft gekocht zonder vervuilende zware metalen, geen oververhitte onderdelen, geen risico op elektrische schokken, enz.